Охранително наблюдение в реално време - НЕ САМО НА ЗАПИС

Охранително наблюдение в реално време - НЕ САМО НА ЗАПИС

САТИС СЕКЮРИТИ е лицензирана по Закона за частната охранителна дейност и работи по международно признатите стандарти на 3 системи:

  • Система за управление на качеството ISO 9001:2008
  • Система за управление на сигурността и информацията ISO 27001:2005
  • Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007

Фирмата е закупила и е внедрила ERP система на Microsoft за управление на процесите и допълнителна защита на информацията.

„Усилията на ръководството в тези направления гарантират качеството и бързина на обслужване и поддържат високо ниво на защита на личните данни и информацията, свързана с нашите клиенти. В този смисъл опазването на тайната и конфиденциалността на информацията между нас и нашите клиенти за нас са главна цел и абсолютно необходими с оглед на оказаното доверие – да наблюдаваме базите, помещенията, площадките или сградите, които нашите клиенти са ни поверили за охрана!“ –

Георги Георгиев – Прокурист

Охранително наблюдение – ЗАЩО ДА ИЗБЕРА НЕГО?

  • Намаляване на разходите за охрана и изключване на човешка грешка или умора
  • Предимство пред услугите по СОТ, които се използват ефективно предимно в затворени помещения без движение на лица или предмети в тях
  • Посредством наблюдението на системи за видеонаблюдение се постига – дистанционна визуална охрана на отворени или затворени помещения или пространства без значение има или не движение в тях
  • ПРЕВЕНЦИЯ – изключително предимство на този вид охрана, пред охраната със СОТ е възможността за превенция срещу посегателства върху охраняваното имущество. За разлика от СОТ системите, при които реакцията е обвързана с подаването на сигнал за взлом тук по време на наблюдението в реално време можем да изпратим екипи на място при обекта при съмнително движение на лица и МПС около охраняваните обекти, което от една страна реално би възпрепятствало посегателства върху имуществото на клиента, а от друга страна спестява много от разходите на клиента за ремонт или други.
  • Контрол на работното място и на наличности – благодарение на наблюдението в реално време е възможно да се контролират визуално дейностите на работниците и служителите на територията на охранявания обект. Тук изключително важен фактор гарантиращ  безпристрастността на контрола е локацията на наблюдаващото звено – което е изнесено извън структурата и обектите на работодателя физически и формално.
  • Недостатък - способът не е подходящ за извършване на контролно пропускателен режим при входно-изходните точки. За извършване на тази дейност се работи с предварително подготвен охранителен екип от специалисти по физическа охрана.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Човешкото око има ограничен спектър на зрение - което поставя граници на физическата охрана на място.

С правилното позициониране на определен брой камери могат да бъдат обхванати цели помещения и площадки, а предаваните от обекта видео данни се организират по специален метод, който дава възможност всички охранявани помещения и площадки да станат част от визуалния спектър на зрението на един човек.
За допълнителна информация и въпроси, моля свържете се с нас!

За да получите ценова оферта можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас по друг начин.