Контрол на достъпа

Контрол на достъпа

САТИС СЕКЮРИТИ е лицензирана по Закона за частната охранителна дейност и работи по международно признатите стандарти на 3 системи:

  • Система за управление на качеството ISO 9001:2008
  • Система за управление на сигурността и информацията ISO 27001:2005
  • Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007

Дружеството си партнира с утвърдени и изпитани доставчици с доказани качества в сферата на проектирането, доставката и монтажа на системи за контрол на достъпа и може да Ви предложи:

  • Професионални консултации за избор и позициониране на системи за контрол на достъпа
  • Подходящи решения, свързани с контролирането на достъпа  на лица и автомобили и МПС
  • Професионални решения даващи възможност за контрол на работното време

Възможности на системите за контрол на достъпа

  • Контрол на достъпа на лица и МПС до помещения и/или площадки с цел защита и безопасност
  • Извличане на статистика за броя на влизанията и излизанията през местата с контролиран достъп
  • Разпределение на разходи за ток и други според броя на ползванията
  • Точно отчитане и контролиране на работното време

За допълнителна информация и въпроси, моля свържете се с нас!