Физическа охрана

Физическа охрана

САТИС СЕКЮРИТИ е лицензирана по Закона за частната охранителна дейност с издаден валиден лиценз за извършване на охранителна дейност на територията на цялата страна, не само в регион Варна. Дружеството покрива всички изисквания за извършване на охранителна дейност по действащото законодателство и работи с подбран екип добре обучени охранители специалисти.

САТИС СЕКЮРИТИ използва високотехнологични методи за видеонаблюдение, сигнално-охранителна техника, контрол на достъпа и др., поддържа денонощен център за координация на охранителните екипи и непрекъснато функциониращи мобилни групи за контрол и подкрепа на охранителните екипи на територията на охраняваните обекти.

САТИС СЕКЮРИТИ е една от малкото охранителни фирми на територията на община Варна с голям практически опит в управлението на паркинги и гаражи, водене на отчетност на място, осъществяване на контролно - пропускателен режим и издаване на първична счетоводна документация на място и оперира с паркинги на територията на гр. Варна с обща вместимост между 25, 50 и 100 паркоместа.

САТИС СЕКЮРИТИ има опит и в охраната на строителни и производствени бази и кариери, при които освен строгия контролно – пропускателен режим, се извършват и други специални контролни  дейности в полза на Възложителя и с оглед опазване на имуществото му в обектите под охрана.

САТИС СЕКЮРИТИ има сключени застраховки за професионална отговорност и обща гражданска отговорност и е в състояние, в случай на събитие да обезщети в срок евентуални щети понесени от клиенти на фирмата.
 

Портфолиото на САТИС СЕКЮРИТИ включва над 20 обекта под физическа охрана на територията на общините Варна, Провадия и Велико Търново.

САТИС СЕКЮРИТИ за да гарантира сигурността за обектите поети под охрана от дружеството фирмата разполага със специализирани групи за реагиране в подкрепа на охранителните екипи при обектите и броят на регистрираните при САТИС СЕКЮРИТИ охранители надвишава 120.

Фирмата гарантира високо ниво на обслужване, съчетано с професионализъм, сигурност в нивото на предлаганите дейности и не на последно място лоялност към клиента. Като допълнителна мярка и гаранция за качеството на предлаганите услугите САТИС СЕКЮРИТИ дава възможност за клиентски подбор измежду предложени от фирмата и подбрани специалисти, натоварени пряко с изпълнение на услугите по охрана при клиента!

ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО И УНИКАЛНОСТ НА ОХРАНАТА ОТ САТИС СЕКЮРИТИ

Фирмата е защитила и е сертифицирана по следните международно признати стандарти:
 • ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството”  - сертификат №7957
 • ISO 27001:2005 „Система за управление сигурността на информацията” - сертификат №I-1061, стандарт, който е уникален за бранша в национален мащаб и абсолютно необходим в сферата на охраната по мнение на ръководството
 • ISO 18001:2007 „Система за управление на здравето и безопасността при работа”  - сертификат №О-0062

За да гарантира бързина, защита и ефективност по време на работата си  САТИС СЕКЮРИТИ внедри ERP система за управление.

КАК СЕ СЛУЧВА?

Да Ви предоставим физическа охрана, изпълнявана от опитен и мотивиран екип за защита на Вашето имущество – процесът е свързан със:

 1. Извършване на оглед от професионалисти, които ще локализират критичните и опасни зони, водещи до уязвимост и създаващи риск за сигурността на Вашата собственост. По време на огледа, Вие получавате:
  • безплатна консултация в сферата на сигурността
  • възможност да изискате адаптиран с Вашите желания и потребности режим за охрана на обекта - специфично униформено облекло, подходящо поведение и култура на охранителните екипи, разположение на охранителните постове,  контролно – пропускателен режим, обособяване на зони с контролиран достъп и други.
 2. Изготвяне на специално охранително предложение, включително и предложения за модернизация и оптимизация на охраната на Вашата собственост – възможност да подобрите нивото на сигурност в охраняваните зони и едновременно с това да оптимизирате разходите за охрана.
 3. Да чуем Вашето мнение – обсъждане на специално изготвеното за Вас охранително предложение. Намиране на най-адекватното и ефективно решение, което ще гарантира сигурността на Вашата собственост и ще отговори на Вашите желания и изисквания.
 4. Съгласуване на план – Охраната на обекта се осъществява  въз основа на план за охрана на обекта, който отразява Вашите желания и определя: охранителния режим на обекта, режима на смени на охранителните екипи, тяхната продължителност, броя на охранителните постове и броя на охранителите на смяна, фортификационните съоръжения, контрола на достъпа, броя на КПП за обекта и зоните с контролиран достъп.
 5. Поемане на обекта за охрана от САТИС СЕКЮРИТИ – сформиране на опитен и квалифициран екип от професионалисти, които се грижат за сигурността на Вашата собственост. По време на своята работа нашите охранителни екипи:
  • изпълняват стриктно служебните си задължения, включително плана за охрана на обекта;
  • ръководят своите действия от Инструкции за действие в различни ситуации;
  • осъществяват по подходящ и дискретен начин служебните си задължения;
  • декларират задължение за конфиденциалност;
 6. Връзка с ДЕНОНОЩЕН ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР и мобилни екипи
 7. Подкрепа в помощ на охранителните екипи на място – навременна реакция от мобилни екипи при нужда от превенция или в случай на събитие.
 8. Вие желаете да работите с целеустремен екип – споделяме Ви нашите ценности обобщени в 3 думи:
  • Професионализъм
  • Сигурност
  • Коректност
 9. Какво още?
  • Ние вярваме, че усвоените знания и прецизните критерии по отношение на дейността са в основата на успешното развитие и са гаранция за удовлетвореността на нашите клиенти!
 10. Знаете ли, че?
  70% от случаите на неразкрити престъпления против собствеността се дължат на ниското ниво на подготовка на охранителните екипи на място, които не съумяват да запазят местопрестъплението и веществените доказателства в него.
  • Неадекватната реакция на охранителните екипи в случай на възникване на пожар, бедствие или авария може да доведе до загуба на човешки живот!
  • Лошата комуникативната култура на охранителните екипи може да Ви навлече лоша репутация и дори загуба на клиенти и пари!
  • Неефективно работещото звено по самоохрана може да доведе до:

Пробив в сигурността

и

Кражба
Унищожаване
или
увреждане

На Вашето имущество, за което ще платите 3 пъти:

 1. при покупката му
 2. разходвайки за самоохрана
 3. губейки го в цялост или отчасти

Имате застраховка!
Която също плащате Вие ...


И ВСИЧКО ТОВА Е ВАШ ПРОБЛЕМ ...

 • Ако нашите охранителни екипи работят неефективно това си е наш проблем!
  Вие получавате парите за своето имущество от нашата застраховка!