Професионален домоуправител и касиер

Професионален домоуправител и касиер

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ

Ние от САТИС БЪЛГАРИЯ предложихме на своите клиенти услугите Професионален домоуправител и касиер на Етажната собственост още през 2008г. 

В 2012 година си пожелахме  да предложим към това и гарантирано качество за нашите клиенти, а също и да направим тези услуги достоен конкурент на международно ниво. Водени от тези идеи  внедрихме три международно признати ISO стандарта за:

 • Система за управление на качеството ISO 9001:2008
 • Система за управление на сигурността и информацията ISO 27001:2005
 • Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007

Благодарение на това успяхме да прилеем в нашата работа утвърдените международни практики и опит в тези сфери, като ги допълнихме с нашия опит и полезни практики. По този начин прекроихме услугите, които предлагаме да бъдат по мярка на българския гражданин и ушити с качеството на международните стандарти. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

 • организация на общите събрания на Етажната собственост
 • завеждане на пълния набор законово изискуема документация по Закона за управление на етажната собственост
 • консултиране и подпомагане на собствениците при вземането на общите решения
 • събиране и обработка на индивидуални предложения и въпроси по общите въпроси, свързани с благоденствието на сградата, в която живеят
 • координация, ръководство и изпълнение на решенията на етажната собственост
 • цялостни консултации по въпроси свързани с управлението и благоденствието на Етажната собственост
 • регистрация на етажната собственост в съответните административни регистри
 • завеждане на отчетност за изпълнението на решенията на общото събрание и за разходваните във връзка с това суми
 • управление на договори и участие в преговори за сключване на договори с Етажната собственост
 • защита правата на Етажната собственост по договори с трети лица
 • представителство на Етажната собственост пред трети лица
 • реакция при подаден сигнал за бедствие или авария на територията на общите части на Етажната собственост и координиране на дейностите по отстраняването им

ДОПЪЛНИТЕЛНИ

 • Подмяна на ел.крушки или контакти на територията на общите части на етажната собственост по време на регулярните посещения при сградата

КАСИЕР НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

 • редовни и фиксирани посещения на място за събиране на таксите към Етажната Собственост от отделните собственици
 • възможност за плащане по банков път на таксите Етажна собственост
 • плащане на дължимите суми за ток, вода, асансьорен сервиз и други
 • завеждане на пълна отчетност за събраните и разходвани суми във връзка с управлението на плащанията на Етажната Собственост
 • представяне на пълни шестмесечни и годишни отчети за състоянието на касата на Етажната собственост
 • изготвяне на прогнози и анализи, свързани с бюджета на Етажната собственост
 • завеждане на книгата за приходи и разходи на Етажната Собственост
 • отчетност за събран фонд резервен
 • редовна комуникация с длъжниците към касата на Етажната Собственост
 • изпращане на индивидуални покани към длъжниците на Етажната Собственост
 • организация разсрочване на плащанията на длъжниците към на Етажната Собственост