Почистване на сгради и офиси

Почистване на сгради и офиси

НАШАТА ИСТОРИЯ

С учредяването на дружеството през 2008г., създадохме специализирано звено за почистване на общите части на сгради в това число и офис помещения.  Целта ни беше да подпомогнем местните домоуправители и собствениците на сгради да се грижат за чистотата в общите части на техните сгради. В последствие приехме тази своя инициатива много по-лично. Осъзнавайки важността на хигиенния фактор ние израстнахме и надградихме нашата визия за същността на услугите по почистване, които предлагаме.

Според нас услугите по почистване не се изчерпват просто с дейности като измитане, почистване на прах, сухо и мокро почистване и ароматизиране на помещенията, които се почистват.  Те дават определено ниво на качеството на живот на хората движещи се в тези помещения.  Определят нивото на здравословни условия на живот или на труд за тези хора и ние се радваме да дадем своя личен принос за подобряване средата на живот.
 

НАШАТА ПОСОКА

Ние вярваме, че създаваме чистота. Работим усърдно за подобряване на хигиенния фактор в гр. Варна и в България. С тази идея е ангажиран лично всеки един от екипа на САТИС МЕНИДЖМЪНТ.

За да гарантираме качеството и здравословните условия на труд вътре в нашата организация, не само на думи ние  внедрихме три международно признати ISO стандарта за:

  • Система за управление на качеството ISO 9001:2008
  • Система за управление на сигурността и информацията ISO 27001:2005
  • Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007


ОБЩО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ПОЧИСТВАНЕ

  • ТЕКУЩО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ

Почистване на общите части в жилищни и офис сгради. Включва почистване на всички площадки в сградата от най-горната до най-долната, всички стълби независимо от етажа към който водят, партера и фоайето на сградата и всички междустълбищни площадки. Обхваща всички елементи на общите части като парапети, прозорци, первази, ъгли, където се събира прах, запрашени осветителни тела, асансьорни кабини и други.

Почистването, което извършваме се провежда с професионални препарати за почистване и хигиена, които гарантират повече свежест и дълготраен ефект на почистването.

  • ТЕКУЩО ПОЧИСТВАНЕ НА ОФИСИ

Текущото абонаментно почистване на офис помещения се извършва в удобно за клиента време – рано в началото на работния ден, след приключването му или друго време, което да не пречи на нормалното функциониране на работните процеси.

Почистването включва дейности по регулярна поддръжка на добрата хигиена и чистотата в офиса. По време на почистването следим за всички детайли – прозорци, первази, паяжини и прах по всички повърхности, ъглите и стените на помещенията или други скрити места, метене и миене, след което сушене на пода за да не остават следи и разбира се внимателно почистване и освежаване, а защо не и зареждане на санитарното помещение с консумативи.

 

Почистването, което извършваме се провежда с подходящите за целта професионални препарати за почистване и хигиена, които гарантират повече свежест и дълготраен ефект на почистването.