Електронен касиер

Електронен касиер

КРАЧКА НАПРЕД ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Нова услуга в портфолиото на САТИС МЕНИДЖМЪНТ, която стана факт през 2014 година и създадена за да обслужи по-модерните и динамични кооперации в гр. Варна – ЕЛЕКТРОНЕН КАСИЕР НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

За да бъдем в крак с времето, гъвкави и отзивчиви към потребностите на нашите партньори и за да осигурим максималното им удобство разработихме услугата електронен касиер за територията на гр. Варна.

КАК РАБОТИ?

Услугата Ви дава възможност да събирате месечни такси на Вашата Етажна собственост, чрез нас и по банков път.  Собствениците в сградата ще получават по ел. път сведение за дължимите от тях такси и след заплащането им ще получават обратно по ел. път потвърждение за извършеното плащане и приходен документ.

ОТЧЕТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Услугата дава възможност да получавате ежемесечни, регулярни отчети за състоянието на касата на Етажната собственост на посочени от Вас ел. адреси – без ограничения в броя.

Разработената от нас услуга е гъвкава и Ви дава възможност да решите сами:

  • Ще събирате Вашите такси заедно с нас или ще делегирате тази отговорност изцяло на нас.
  • Ще използвате изцяло електронна услуга за събиране на таксите Етажна собственост или ще включите в услугата и посещения на място.
  • Кой ще се грижи за Вашите разходи – ние или Вие
  • Вида на отчета, който искате да получавате - пълен отчет за събраните и разходвани суми за периода или обобщена справка за събраните по банков път суми към бюджета на Вашата ЕС.
  • Периода, през който желаете да получавате отчети за състоянието на Вашата касата
  • Брой на ел. адреси, на които желаете да изпращаме месечните отчети за състоянието на касата на Вашата Етажна собственост

ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ

Не мога да реша сам!

Не е необходимо. Достатъчно е да ни потърсите за да ни споделите, от какво се нуждаете и ние ще Ви предложим най-удачният план за работа.

Защитени ли да личните ми данни?

Фирмата е регистриран администратор на лични данни по реда на Закона за защита на личните данни и това обстоятелство е вписано в регистъра на Комисията за защита на личните данни на Република България.

Освен това фирмата е внедрила международно признат стандарт за сигурност на информацията -  ISO27001:2005

Стандартът функционира като съвкупност от процеси и мерки за сигурност, гарантиращи защитата на информационната база данни в дружеството и регулиращи достъпа на служителите до поверената информация.

Върховен принцип на работа е правилото служителите имат достъп само до информацията, която представлява част от работата им.

Защитена ли е информацията с която фирмата борави?

Нивото на сигурност, което ISO27001:2005 за сигурност на информацията дава е съизмеримо с нивото на сигурност в най-престижните държавни тайни агенции. 

Трябва ли да свиквам общо събрание на Етажната собственост?

За да бъде легитимно изпълнението на услугата трябва да има решение на общото събрание на етажната собственост. Това обстоятелство не трябва да Ви разколебава. След като се свържете с нас и при желание от Ваша страна ще получите пълно съдействие за преминаване през всички етапи за изпълнение на услугите. Тази помощ няма да Ви струва нищо. Нашето съдействие в случая е безвъзмездно.

Какви гаранции имам?

Гаранция за качеството на услугите, които предлагаме са внедрения международен стандарт по качество на предлаганите услуги  – ISO 9001:2008, нашите многобройни клиенти и техните референции.

Вярваме, че друга гаранция ще Ви дадем са договорите на база, на които изпълняваме нашите услуги.
Там са подробно описани отговорностите, с които се ангажираме и правата, които ни делегирате с цел изпълнение на възложените задачи.