• Професионализъм
  Сигурност
  Коректност
  Комплексност на предлаганите услуги
  Ние вярваме, че усвоените знания и прецизните критерии
  по отношение на дейността са в основата на успешното
  развитие и са гаранция за удовлетвореността на
  нашите клиенти.
 • Професионализъм
  Сигурност
  Коректност
  Комплексност на предлаганите услуги
  Ние вярваме, че усвоените знания и прецизните критерии
  по отношение на дейността са в основата на успешното
  развитие и са гаранция за удовлетвореността на
  нашите клиенти.
 • Професионализъм
  Сигурност
  Коректност
  Комплексност на предлаганите услуги
  Ние вярваме, че усвоените знания и прецизните критерии
  по отношение на дейността са в основата на успешното
  развитие и са гаранция за удовлетвореността на
  нашите клиенти.

Защо САТИС?

ХУМАННА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

Клиентът не е обвързан с готови ценови пакети, скрити задължителни условия или въздушни обещания.

ПРИ НАС КЛИЕНТЪТ ИЗБИРА САМ

Получава икономически най-изгодната цена – за нас това означава Конкурентна на пазара цена, най-добро съотношение крайна цена, вложени разходи обратно за клиента и едва тогава фирмен приход!

ГАРАНТИРАНО УХАЖВАНЕ

Сатис поддържа и усъвършенства 3 международно признати стандарта, който гарантират:

 • Качество на обслужване
 • Сигурност на информацията
 • Здравословни и безопасни условия на труд